pridelenie VIN čísla

prideľovanie identifikačných čísel vozidiel (VIN)

PRIDELENIE VIN ČÍSLA

Identifikačné číslo vozidla VIN určuje výrobca na základe pokynov a podkladov, ktoré mu poskytne ZV - TEST, s.r.o. ZV - TEST, s.r.o. je povinný v rámci pokynov predložiť výrobcovi návrh identifikačného čísla vozidla VIN pre požadovaný typ vozidla. Tieto pokyny sú v súlade s normami STN ISO 3779 a STN ISO 4030.

Výrobca je povinný pri určovaní a umiestnení identifikačného čísla VIN rešpektovať pokyny zo ZV - TEST, s.r.o.

V SR platia od 1.11.1996 STN ISO 3779, STN ISO 3780 a STN ISO 4030 pri určovaní a umiestňovaní VIN a sú v súlade s týmto pokynom.

Túto službu realizujeme na pracovisku vo Zvolene.

 

Kontaktujte nás