skúšobné laboratórium Žilina

služby skúšobného laboratória za férové ceny v Žiline

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM ŽILINA

Skúšobné laboratórium Akreditácia podľa ISO/IEC 17025: 2005. Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie: Skúšobné laboratórium ZV - TEST, s.r.o., pracovisko Žilina, Kragujevská 12, 010 01 Žilina.

Spôsobilosť na meranie:

TECHNICKÁ SLUŽBA OVEROVANIA (VOZIDIEL)

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne, laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2005.

ZV - TEST, s.r.o., pracovisko Žilina Technická služba overovania vozidiel (Poverená technická služba overovania vozidiel), skúšobné laboratórium [Poverenie MDV SR (MDVRR SR), notifikácia EC/ECE 27/C, akreditácia ISO/IEC 17025].

 

Kontaktujte nás